top of page

FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK

Az anyaországtól való - különböző körülmények miatti – elszakadás, több síkon is nehézséget jelent felnőttnek, gyereknek egyaránt. Céljainkat e nehézségek kompenzálásának tükrében fogalmazzuk meg:

  • fontos, hogy a más nyelvi környezet ellenére az anyanyelv eszközszintű használata fennmaradjon – elsősorban a családtagokkal, barátokkal történő szóbeli és írásbeli kommunikációban;

  • a kamaszkor az identitáskeresés időszaka is. Lényeges, hogy a fizikai környezettől való elszakadás emocionálisan ne érintse hátrányosan ezt a korosztályt: megerősítést igényel a hazához, a szülőföldhöz való érzelmi viszonyulás, kötődés,a nemzeti értékek tisztelete, az anyanyelv megtartása;

  • az anyanyelv szinten tartásával, képes legyen hazai írott és nyomtatott sajtótermékek értelemszerű olvasására; ismeretterjesztő és szépirodalmi művek megismerésére;

  • a két vagy többnyelvűség előnyeit kihasználva könnyebbé válik egy más nyelvi környezetbe való beilleszkedés, alkalmazkodás mely pozitívan befolyásolja a személyiség alakulását is: a változásra, újdonságra nyitott, kreatív egyénnek nem csak a magánéleti kapcsolataiban válik sikeresebbé, hanem a munkájában is.

  • nem zárható ki az anyaországba való visszatérés lehetőse sem, különös tekintettel a fiatal korosztály továbbtanulási szándékaira gondolva. Ebben az esetben az anyanyelv akadálymentes használata, a külföldön megszerzett magyar nyelvű nyelvvizsga további előnyöket jelent az egyén számára

ZENEOVI ERIKÁVAL

szerkesztés alatt

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ ZSUZSÁVAL

HÉTVÉGI ISKOLA ANNÁVAL

A magyar mint származási nyelv oktatása a 7 éven felüli korosztály számára csoportbontásban zajlik.

A foglalkozások időtartama 3x45 perc. A gyerekek különböző szintű magyar nyelvtudását figyelembe véve alakítjuk ki a tananyagot. A korosztálynak megfelelő szintű beszéd- és szókincsfejlesztő gyakorlatok, országismereti tárgyak (földrajz, történelem, néphagyományok, magyar kultúra, zene), helyesírás, értőolvasás könnyed elsajátítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az élményközpontú, játékos, meseszerű, interaktív oktatási eszközök alkalmazására.

NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ ERIKÁVAL

bottom of page