Foglalkozások gyerekeknek

Az anyaországtól való - különböző körülmények miatti – elszakadás, több síkon is nehézséget jelent felnőttnek, gyereknek egyaránt. Céljainkat e nehézségek kompenzálásának tükrében fogalmazzuk meg:

  • fontos, hogy a más nyelvi környezet ellenére az anyanyelv eszközszintű használata fennmaradjon – elsősorban a családtagokkal, barátokkal történő szóbeli és írásbeli kommunikációban;

  • a kamaszkor az identitáskeresés időszaka is. Lényeges, hogy a fizikai környezettől való elszakadás emocionálisan ne érintse hátrányosan ezt a korosztályt: megerősítést igényel a hazához, a szülőföldhöz való érzelmi viszonyulás, kötődés,a nemzeti értékek tisztelete, az anyanyelv megtartása;

  • az anyanyelv szinten tartásával, képes legyen hazai írott és nyomtatott sajtótermékek értelemszerű olvasására; ismeretterjesztő és szépirodalmi művek megismerésére;

  • a két vagy többnyelvűség előnyeit kihasználva könnyebbé válik egy más nyelvi környezetbe való beilleszkedés, alkalmazkodás mely pozitívan befolyásolja a személyiség alakulását is: a változásra, újdonságra nyitott, kreatív egyénnek nem csak a magánéleti kapcsolataiban válik sikeresebbé, hanem a munkájában is.

  • nem zárható ki az anyaországba való visszatérés lehetőse sem, különös tekintettel a fiatal korosztály továbbtanulási szándékaira gondolva. Ebben az esetben az anyanyelv akadálymentes használata, a külföldön megszerzett magyar nyelvű nyelvvizsga további előnyöket jelent az egyén számára

UKT-MKET-logo.png