top of page

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

De nekem szülőhazám…”

 /Radnóti Miklós/

 

A költő szavait átérezve kétségtelen tényként megállapítható, hogy az újkori „népvándorlás” hazánk polgárait is megérintette. Ki külföldi munkavállalóként, ki házasságkötés révén, ki egyéb lehetőségeket keresve vállalta, vállalja az elszakadást hazájától, szeretteitől, barátaitól.

Az említett okok miatt is a németországi magyarság létszáma az elmúlt 10 évben megnövekedett és bár a magyar diaszpóra elhelyezkedésének sajátossága, hogy elsősorban Dél-Németországban koncentrálódik, honfitársaink jelentős számban képviseltetik magukat Németország minden tartományába.

2014-ben a trieri Magyar-Német Társaság adventi ünnepségén született meg az itt élő fiatal magyar családok összetartó közösségének ötlete. Hisz igény volt rá!

A következő év őszén a közösségi háló – Facebook – adta lehetőségeket kihasználva megindult a szervezés. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott térségben hány honfitársunk él, valamint szükségét látják-e egy rheiland-pfalzi magyar közzösség létrehozását, megalakításítát?

Az első személyes találkozóra 2016. februárjában került sor. A játszóházban meghírdetett programra elsősorban gyerekes családok látogattak el. A körülbelül 50 főt számláló közösség hozzáállásából azonnal kitűnt, hogy szükség van a kezdeményezés folytatására, kapcsolatok ápolására, megerősítésére. Így került sor ez év májusában a mehringi magyar Hugaricum étteremben egy Gyereknap megszervezésére, ahol már több, mint 70 honfitársunk jelent meg.

A külfödön élő gyerekek helyzete korán sem egyszerű, hisz egy új, számukra idegen országban kell új nyelvet, szokásokat elsajátítani, beilleszkedni úgy, hogy közben megőrizzék  saját kultúrájukat, anyanyelvüket, magyar értékeiket. Ezt a tényt megélve született meg egy magyar iskola és óvoda gondolata, melynek első foglalkozására egy magánházban került sor 2017. szeptemberében. A következő hónapban már annyian látogattak el a foglakozásainkra, hogy nem fértünk el a családiház helyiségeiben és októbertől –a helyi német evangelikus gyülekezet segítségével -, át kellett költöznünk a trieri Evang. Studentinnen und Studentengemeinde épületébe, ahol jelenleg is működünk. Célunk a magyar nyelv megtartása, fejtesztése, nyelvvizsga szintre emelése, minden olyan ismeret átadása, amit magyarként fontosnak tartunk. Mindezt a közösség igényeinek folyamatos felmérésével végezzük. Elsődleges feladatunk a gyerekek szókincsfejlesztése, közösségformálása. Hogyan, merre tovább?

A közösség életében mérföldkő volt a 2018. 05. 31-én létrejött egyesületi alapító gyűlés. Taglétszámunk ekkor 80 főre becsültük. És kezdetét vette egy felelőségteljesebb, következetesebb munka…

2018. augusztusában elszánt, önkéntes, diplomás pedagógusokkal, egyéb területeken diplomát szerzett alapítókkal és külső segítőkkel kiegészülve kezdtük meg a munkát. Célunk volt olyan tematika felállítása, mely magyarságunk értékeit hordozza, fejleszti az anyanyelvi képességeket, ápolja hagyományainkat és nem utolsó sorban magyar közösségformáló szerepet is betölt. A tanmenetünk kialakítását a magyarországi kerettantervre alapozva, az ECL nyelvvizsgakövetelményeket szem előtt tartva és a magyarországi iskolai és óvodai tankönyvek, segédletek mellett a Balassi Intézet speciális hétvégi iskoláknak szóló kiadványait segítségül hívva alakítjuk ki.

Az első meghírdetett foglalkozásra szeptember hónapban került sor, amikor megteltek a bérelt épület helyiségei 0-13 éves korosztályt felölelő gyerekekkel, szülőkkel, hozzátartozókkal, teljes családokkal. Kialakítottuk a óvodás- és tanulócsoportokat, jelentkezési szándéknyilatkozatot töltöttek ki a szülők, megneveztük a csoportvezetőket és ismertettük további céljainkat, terveinket.

Azóta a két hetente, vasárnaponként megrendezésre kerülő foglalkozásainkat lelkesen látogatják gyerekek és felnőttek egyaránt. Az óvóda-ringató csoportunkban szülők, hozzátartozók bevonásával magyar népdalokat, gyerekmondókákat, verseket, körjátékokat tanulnak, elevenítenek fel szakképzett óvódapedagógus segítségével. Ezek a magyar szókincsfejlesztést, az anyanyelv ápolását célozzák meg, a mozgásos játékokkal elsősorban mozgáskoordinációt, barkácsolással finommotoríkát fejlesztünk a legkisebbeknek.

Az iskolai csoport jelenleg három tanulócsoporttal működik 6-8, 9-11 és 11-13 évesek bontásában. A csoportok heterogének a magyar nyelvi képességek tekintetében,  hisz eltérő a gyerekek hazai illetve németországi tatózodásának időtartama, a szülők, nagyszülők anyanyelve is: azok a tanulók, akik már több éve tartózkodnak Németországban és a helyi közoktatás résztvevői, szerényebb szókinccsel rendelkeznek, mint azok akik csak 1-2 éve élnek távol hazánktól. Van „három anyanyelvű“ diákunk is, többen beszélnek anyanyelveiken felül további két idegennyelven is. Ezeket a nyelvi különbségeket is figyelembe véve, tanulócsoporton belül is differenciáltan, a nyelvi hátrányokat kompenzálva oktatjuk tanulóinkat magyar nyelv és irodalom, magyar történelem, magyar földrajz és országismeret, művészettörténet és néphagyományok körében, erősítve ezzel magyarságtudatukat, hogy egy idegen országban is büszkén tudják vállalni nemzeti identitásukat.

A kognitív tevékenységek ápolása és fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk e magyar közösség erősítésére is. Olyan tartalmas, családi programok is részei az éves tervezetünknek, melyben lehetőség adódik a közös szórakozásra, kapcsolatok erősítésére, a segítségnyújtásra is.

Bár a munkánk csak kezdeti stádiumban van -melyet hatalmas elszántság, elhivatottság és lelkesedés jellemez-, folyamatos minőségellenőrzést végzünk a felnőttek és a gyerekek körében az igények kielégítése, a hatékonyabb munka érdekében. Hisz a célunk közös: olyan eszközszintű magyar nyelvi tudás biztosítása, mely erősíti az anyaországhoz való kötődést és segíti a diaszpórában élő magyar közösség mindennapjait.

Trier, 2019. január 8.

Derdák Erika és Török Zsuzsanna

A környék magyar iskolái

bottom of page