Online foglalkozások 2020/21

2020. 12. 02.

ADVENT

Segítség a postán küldött feladatokhoz

Az összekevert betűkből rakj ki egy értelmes szót, majd alkoss vele mondatot.

1. évszak

2. tanórák közötti pihenő

3. karácsonyi örökzöld

4. a karácsonyi is ez

5. öröm adni is és kapni is

6. születését ünnepeljük karácsonykor

7. fára kerül

8. télen nincs két egyforma belőle

9. 3 király követte betlehembe

10. legszebb érzelem

11. mindig ott van neked

12. ezt érzed mikor kész vagy a feladattal

2020. 10. 11.

November 1. Mindenszentek ünnepe,

november 2.

Halottak napja

Rendezd a szavakat a megfelelő sorrendbe, hogy helyes állításokat kapj az ünnepekről!
Helyesírás kvíz
Olvasási gyakorlat. Ismerd meg az alábbi híres szenteket!
Milyen is ez a szörny?
Figyeld meg a melléknevek helyesírását is!
Testrészek és tulajdonságaik
szókincsfejlesztő feladat
Belső tulajdonságok
2020. 10. 23.

Nemzeti ünnepünk: 1956-os forradalom

Keress fényképeket az interneten!

Hogyan néztek és néznek ki a következő budapesti helyszínek, épületek, szobrok képeit 1956-ban és napjainkban? Keressétek meg őket a térképen is! 

- Kossuth tér és a Parlament

- Bem szobor

- Corvin köz

- Magyar Rádió épülete 

- Széna tér

Figyeld meg alaposan a fényképeket, majd old meg a következő feladatokat!

Szókereső

Az 1956-os forradalom útvonala

Jelöld be a térképen az alábbi helyszíneket!

Köszönjük, hogy velünk tanultál!

2020. 10. 11.

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Nemzetünk jelképei

A Himnusz keletkezésének körülményei

Hallgassátok meg a Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét!

Ismeretlen szavak, kifejezések a versben.

Olvasd el figyelmesen az első versszakot, majd egészítsd ki a feladat hiányzó szavait!

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Történelmi utalások a versben. Keresd meg az idézett sorok magyarázatát!

7. feladat - 2 perc kísérlet

Hozzávalók: 5-10 db fogpiszkáló

Törj el egy szál fogpiszkálót! Sikerült? 

Majd fogj össze két fogpiszkálót és törd el őket együtt! 

Nagyon erős vagy? 

Most próbáld meg három, négy, öt fogvájóval is!

Minél többet próbálsz eltörni egyszerre, annál nehezebb a dolgod.

Ha csapatban dolgozunk, akkor nehéz minket legyőzni, eltörni. Viszont ha nem tartunk össze, sőt egymást is bántjuk az ellenfél egyesével könnyedén eltör bennünket.

Erre utalnak az alábbi verssorok:

"Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre! "

Tanulság: Együtt, összefogva érhetünk csak célt!

shish-kebab-skewer-60457_640.jpg

Ellentétek párosítása a versben.

Mely szavak csengenek össze? Rímkereső.

Hallgassátok meg a magyar himnuszt Erkel Ferenc megzenésítésében!

Rajzoljátok le, illusztráljátok a vers egy részletét! 

Ly vagy j?

Szinonímák

Köszönjük, hogy velünk tanultál!

2020. 09. 27.

Szeptember 30.

A magyar népmese napja

AZ igazmondó JUHÁSZ

 

Történt egyszer, hogy maga Frideric, a német császár jött látogatóba Mátyás királyhoz. Nagy dolog volt, ez a fényes vizitáció. Végre nem háborúzni jött a burkus Magyarországra, hanem barátkozni. Ettek, ittak, mulattak, na meg vadásztak. Frideric láthatta Mátyás király híres seregét, gyönyörű könyvtárát, az épülő Visegrádi palotát. Itt is hallhatta delenként a harangszót, mely Mátyás apja, a törökverő Hunyadi János tiszteletére zengett a minden toronyban. Vidámabb látványosságokkal magam kedveskedhettem a császárnak és világszép lányának.

-Ímhol vagyon a híres budai piactér, ahol egyszer kutyavásárt tartott Mátyás urunk!

-Ím, itt látható az ország három lustája, kiket közszemlére állított királyunk, mert immár csak ez a három ember nem dolgozik Magyarországon.

-Fölöttébb tisztelt vendégeink, tekintsék meg a magyar pusztát, és amott Mátyás király leghíresebb birkanyáját. Ugyanis itt legel a világ egyetlen aranyszőrű báránya. Maga a pásztor még híresebb, életében nem hagyta el hazugság a száját.

-No, de ezt már nem hihetem! Látom az aranyszőrű bárányt, látom a juhászt. De, hogy olyan ember légyen, aki még életében nem hazudott, kivált, ha magyar, hát azt nem hihetem!

-Könnyű kitudni az igazságot felséges barátom. Tedd próbára juhászomat! Csak hát ára van ám a bizalmatlanságnak, a fele császárságod.

-Csapj a tenyerembe, király öcsém, állom a fogadást! Ám ha hazugságon kapom juhászodat, úgy légyen enyém fél Magyarország. Hagyjatok magamra véle!

Adj Isten te juhászlegény!

-Magának is nagy jó uram. Mi járatban errefelé, ahol a madár se jár?

-Magam vagyok a német császár. Amott pedig királyod, és kísérete áll. Meghagyta nékem, hogy nézzem meg ajándékát, az aranyszőrű bárányt. Szép, valóban nagyon szép jószág. Vidd a hintómhoz, te juhász, és tedd bé az útiládámba.

-Már megbocsásson szalamér császári felség, de nem tehetem, amit kér, csupán királyom személyes parancsára.

- Hagyd el a formaságokat fiam! Úrrá teszlek, ha engedelmeskedsz.

-Úr vagyok én így is, nagy jó uram! Láthatja, ingem, gatyám magam szövöm, bocskorom magam vágom, ételem magam főzöm, rá nem szorulok senkire.

Csaknem estig puhítgatta a legényt a császár, de mindhiába. Akkor aztán odajött a lánya, császári apja segítségére. No hiszen, most légy erős, ha tudsz, igazmondó juhászlegény! E fekete hajú szépségért hét ország hercegét, grófját töri a nyavaja.

-Nem igaz, te juhászlegény, hogy néki adta volna urad az aranyszőrű bárányt, de mivel látta rajtam apám uram, hogy elepedek érte, add hát nékem. Mondd a királynak, hogy farkas vitte el, vagy kútba fúlt az aranygyapjas barika.

-Nem mondhatom én ezeket uramnak, gyönyörű királylány, mert hazudnom kéne, és én még nem hazudtam soha életemben.

Ki tudja, hogy mit mondott még aznap éjjel egymásnak a császár lánya és a király juhásza, de bizonyosan igazat mondtak, hiszen a szerelmesek sohasem hazudnak egymásnak.

Reggelre nyoma veszett az aranyszőrű báránynak. De hisz akkor a feje is oda a juhásznak, ha meg hazudni kénytelen, akkor a fejével együtt elvész a fél ország is.

-Kegyelem felséges királyom, nincs meg az aranyszőrű bárány.

-Mi történt véle?

-Hát én biz azt elcseréltem.

-Mivel, te szerencsétlen?

-Egy fekete bárányra, de olyanra, mely minden földi kincsnél szebb. Szép, mint az arany nap az égen.

-Hozd be azt a bárányt, te hűtlen szolga!

-Nem kell azt béhozni, nagy jó uram. Ott ül, felséged mellett.

Így történt, hogy a szép királylány a juhász felesége lett. Frideric császár fele birodalma, meg Mátyás királyé. Na de ne keresse azt rajta senki, mert hát odaadta azt, igazmondó juhászának. Aki bizony ezt a történetet, el nem mesélte volna, mert életében ő még sohasem hazudott.

Szókereső

szereplők tulajdonságai

Szövegértés kvíz

Mesterségek - ismétlés

2020. 09. 13.

A TISZA

Magyarország vízrajza

(ismétlés)

Felszíni vizek

Állóvíz vagy folyóvíz?

Vizes szólások és közmondások

Vizek és vízpartok életközösségei

Tiszai érdekességek

Hortbágy

Főnevek fajtái

Köszönjük, hogy megoldottad!

Várunk élő online magyarórára is!

Jelentkezz a mke.trier@gmail.com e-mail címen!

2020. 08. 30.

Ki mit tud?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

köszönjük,

hogy kitöltötted!

UKT-MKET-logo.png