Online foglalkozások 2020/21

Péntek délutánonként heti rendszerességgel online magyar nyelvvizsga előkészítő indult.

További jelentkezőket a mke.trier@gmail.com e-mail címre várjuk.

2020. 10. 23.

Nemzeti ünnepünk: 1956-os forradalom

Keress fényképeket az interneten!

Hogyan néztek és néznek ki a következő budapesti helyszínek, épületek, szobrok képeit 1956-ban és napjainkban? Keressétek meg őket a térképen is! 

- Kossuth tér és a Parlament

- Bem szobor

- Corvin köz

- Magyar Rádió épülete 

- Széna tér

Figyeld meg alaposan a fényképeket, majd old meg a következő feladatokat!

Szókereső

Az 1956-os forradalom útvonala

Jelöld be a térképen az alábbi helyszíneket!

Köszönjük, hogy velünk tanultál!

Péntek délutánonként heti rendszerességgel online magyar nyelvvizsga előkészítő indult.

További jelentkezőket a mke.trier@gmail.com e-mail címre várjuk.

2020. 10. 11.

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Nemzetünk jelképei

A Himnusz keletkezésének körülményei

Hallgassátok meg a Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét!

Ismeretlen szavak, kifejezések a versben.

Olvasd el figyelmesen az első versszakot, majd egészítsd ki a feladat hiányzó szavait!

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Történelmi utalások a versben. Keresd meg az idézett sorok magyarázatát!

7. feladat - 2 perc kísérlet

Hozzávalók: 5-10 db fogpiszkáló

Törj el egy szál fogpiszkálót! Sikerült? 

Majd fogj össze két fogpiszkálót és törd el őket együtt! 

Nagyon erős vagy? 

Most próbáld meg három, négy, öt fogvájóval is!

Minél többet próbálsz eltörni egyszerre, annál nehezebb a dolgod.

Ha csapatban dolgozunk, akkor nehéz minket legyőzni, eltörni. Viszont ha nem tartunk össze, sőt egymást is bántjuk az ellenfél egyesével könnyedén eltör bennünket.

Erre utalnak az alábbi verssorok:

"Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre! "

Tanulság: Együtt, összefogva érhetünk csak célt!

shish-kebab-skewer-60457_640.jpg

Ellentétek párosítása a versben.

Mely szavak csengenek össze? Rímkereső.

Hallgassátok meg a magyar himnuszt Erkel Ferenc megzenésítésében!

Rajzoljátok le, illusztráljátok a vers egy részletét! 

Köszönjük, hogy velünk tanultál!

2020. 09. 13.

Petőfi Sándor: A Tisza

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába'.

Síma tükrén a piros sugárok,
Mint megannyi tündér, táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarjú-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő, benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne, s folyna vére.

Másfelől, a Tisza túlsó partján,
Mogyoró- s rekettyebokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyílás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.

Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők úsztak át az égen;
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.

Semmi zaj, az ünnepélyes csendbe
Egy madár csak néha füttyentett be;
Nagy távolban a malom zúgása
Csak olyan volt, mint szúnyog dongása.

Túlnan, vélem átellenben épen,

Pór menyecske jött, korsó kezében;

Korsaját míg telemerítette,

Rám nézett át; aztán ment sietve.

Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam;
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.

Ó természet, ó dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.

Késő éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsből készült vacsorára;
Társaimmal hosszan beszélgettünk,
Lobogott a rőzse-láng mellettünk.

Többek között szóltam én hozzájok:
"Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója."

Pár nap múlva fél-szendergésemből
Félrevert harang zúgása vert föl;
"Jön az árvíz! Jön az árvíz!" hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.

Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!

(Pest, 1847. február)

2020. 08. 30.

Ki mit tud?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

köszönjük,

hogy kitöltötted!

UKT-MKET-logo.png